S. 3-2038 Dossierfiche K. 51-2412

Wetsontwerp betreffende het verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden
Regering G. Verhofstadt II  

invoerbeperking
dierenhuid
dierenbescherming
commercialisering
zeehond
beperking van commercialisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2412/1 Wetsontwerp 10/4/2006
K. 51-2412/2 Verslag namens de commissie 19/1/2007
K. 51-2412/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/1/2007
3-2038/1 3-2038/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 13/2/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/4/2006   Indiening Doc. K. 51-2412/1
19/1/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2412/2
25/1/2007   Bespreking
Integraal vertslag nr. 261, p. 33-41
25/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 261, p. 72
Doc. K. 51-2412/3
25/1/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/1/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/2/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2038/1 3-2038/1 (PDF)
13/2/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/2/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
18/4/2007   Bekendmaking (20864-20865)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/1/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/1/2007 15 12/2/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/1/2007 0 12/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/3/2007 18/4/2007 , blz 20864-20865

Kruispuntbank van de wetgeving