S. 3-2037 Dossierfiche K. 51-2749

Wetsontwerp betreffende de vondst en de bescherming van wrakken
Regering G. Verhofstadt II  

territoriale wateren
metaalafval
archeologie
boot
Noordzee
eigendom van goederen
cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2749/1 Wetsontwerp 14/11/2006
K. 51-2749/2 Verslag namens de commissie 17/1/2007
K. 51-2749/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/1/2007
K. 51-2749/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/1/2007
3-2037/1 3-2037/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 31/1/2007
3-2037/2 3-2037/2 (PDF) Amendementen 7/2/2007
3-2037/3 3-2037/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/2/2007
3-2037/4 3-2037/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 8/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2749/1
17/1/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2749/2
25/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 261, p. 42
25/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 261, p. 73
Doc. K. 51-2749/4
25/1/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/1/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
31/1/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2037/1 3-2037/1 (PDF)
31/1/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/2/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2037/2 3-2037/2 (PDF)
1/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-205 Hand. 3-205 (PDF)
1/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-205 Hand. 3-205 (PDF)
1/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-6/o0) Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
Doc. 3-2037/4 3-2037/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/1/2007   Verzending naar commissie
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Stťphanie Anseeuw
7/2/2007   Bespreking
7/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
7/2/2007   Aanneming zonder amendering
7/2/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2037/3 3-2037/3 (PDF)
8/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2007   Bekendmaking (34237-34240)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/1/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/3/2007, 8/3/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/2/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/1/2007 15 12/2/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 1/2/2007 60 20/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/4/2007 21/6/2007 , blz 34237-34240

Kruispuntbank van de wetgeving