S. 3-2036 Dossierfiche K. 51-2748

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ
Regering G. Verhofstadt II  

nationale uitvoeringsmaatregel
marien milieu
Noordzee
achteruitgang van het milieu
aansprakelijkheid voor milieuschade
marien ecosysteem
bestrijding van de verontreiniging
vervuiling van de zee
verontreiniging door schepen
vervuiler-betaalt-principe
sportvisserij
milieubescherming
beschermd gebied
tanker
zeevaart
zeerecht
maritiem recht
koopvaardijvloot
vergoeding
milieukosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2748/1 Wetsontwerp 14/11/2006
K. 51-2748/2 Verslag namens de commissie 17/1/2007
K. 51-2748/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/1/2007
K. 51-2748/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/1/2007
3-2036/1 3-2036/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 13/2/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2748/1
17/1/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2748/2
25/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 261, p. 41-42
25/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 261, p. 72-73
Hand. 3-200 Hand. 3-200 (PDF)
Doc. K. 51-2748/4
25/1/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/1/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/2/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2036/1 3-2036/1 (PDF)
13/2/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/2/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2007   Bekendmaking (25690-25694)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/1/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/1/2007 15 12/2/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/1/2007 0 12/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 10/5/2007 , blz 25690-25694

Kruispuntbank van de wetgeving