S. 3-2035 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw
Philippe Mahoux    Olga Zrihen    Anne-Marie Lizin   

gelijke behandeling van man en vrouw
Europese Unie
positie van de vrouw
motie van het Parlement
vrouw
rechtstoestand
Europees Instituut voor gendergelijkheid
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2035/1 3-2035/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/1/2007
3-2035/2 3-2035/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 22/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2007   Indiening Doc. 3-2035/1 3-2035/1 (PDF)
25/1/2007   Inoverwegingneming
25/1/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/3/2007   Verzending naar commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
14/3/2007   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/1/2007   Verzending naar commissie
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Niet behandeld
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Niet behandeld
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
  Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
14/3/2007   Verzending naar commissie
14/3/2007   Inschrijving op agenda
14/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans, Luc Van den Brande
14/3/2007   Hoorzitting met de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
14/3/2007   Hoorzitting met de heer Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese Zaken
14/3/2007   Hoorzitting met de heer Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
14/3/2007   Gedachtewisseling
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Aanneming van het advies
het advies is aangenomen met 8 stemmen tegen 1 stem
21/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2035/2 3-2035/2 (PDF)
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
14/3/2007   Verzending naar commissie
14/3/2007   Inschrijving op agenda
14/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans, Luc Van den Brande
14/3/2007   Hoorzitting met de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
14/3/2007   Hoorzitting met de heer Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese Zaken
14/3/2007   Hoorzitting met de heer Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
22/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Aanneming van het advies
het advies is aangenomen met 8 stemmen tegen 1 stem
22/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2035/2 3-2035/2 (PDF)
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/2/2007
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 14/3/2007
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/3/2007
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 21/3/2007
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/3/2007, 22/3/2007