S. 3-2026 Dossierfiche K. 51-2979

Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek AlbaniŽ, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 2006
Regering G. Verhofstadt II  

stabilisatie- en associatieovereenkomst
associatieovereenkomst (EU)
AlbaniŽ
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2026/1 3-2026/1 (PDF) Wetsontwerp 19/1/2007
3-2026/2 3-2026/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2007
K. 51-2979/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/3/2007
K. 51-2979/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2007   Indiening Doc. 3-2026/1 3-2026/1 (PDF)
19/1/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
8/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
8/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o10) Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/1/2007   Verzending naar commissie
27/2/2007   Inschrijving op agenda
27/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
27/2/2007   Bespreking
27/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
27/2/2007   Aanneming zonder amendering
27/2/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2026/2 3-2026/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/3/2007   Overzending Doc. K. 51-2979/1
13/3/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 804
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 274, p. 15
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 274, p. 37
Doc. K. 51-2979/2
22/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/4/2009   Bekendmaking (27302-28436)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 27/2/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2007 10/4/2009 , blz 27302-28436

Kruispuntbank van de wetgeving