S. 3-2025 Dossierfiche K. 51-2764

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen
Regering G. Verhofstadt II  

financiering
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
ziekteverzekering
zelfstandig beroep
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2764/1 Wetsontwerp 22/11/2006
K. 51-2764/2 Amendementen 10/1/2007
K. 51-2764/3 Verslag namens de commissie 15/1/2007
K. 51-2764/4 Tekst aangenomen door de commissies 15/1/2007
K. 51-2764/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/1/2007
3-2025/1 3-2025/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/1/2007
3-2025/2 3-2025/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/2/2007
3-2025/3 3-2025/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/2/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2764/1
15/1/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2764/3
18/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 45-54
18/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 260, p. 61
Doc. K. 51-2764/5
18/1/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/1/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/1/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2025/1 3-2025/1 (PDF)
19/1/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
8/2/2007   Inschrijving op agenda
15/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
Doc. 3-2025/3 3-2025/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/1/2007   Verzending naar commissie
31/1/2007   Inschrijving op agenda
31/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
31/1/2007   Bespreking
31/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
31/1/2007   Aanneming zonder amendering
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-2025/2 3-2025/2 (PDF)
15/2/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/2/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
27/4/2007   Bekendmaking (22518-22529)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/1/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/2/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/1/2007, 7/2/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/1/2007 60 29/3/2007
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/1/2007 15 5/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2007 27/4/2007 , blz 22518-22529

Kruispuntbank van de wetgeving