S. 3-2024 Dossierfiche K. 51-2772

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
Regering G. Verhofstadt II  

gehandicapte
administratieve formaliteit
elektronische overheid
invaliditeitsverzekering
datatransmissie
persoonlijke gegevens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2772/1 Wetsontwerp 27/11/2006
K. 51-2772/2 Amendement 9/1/2007
K. 51-2772/3 Verslag namens de commissie 15/1/2007
K. 51-2772/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/1/2007
K. 51-2772/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/1/2007
3-2024/1 3-2024/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/1/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2772/1
15/1/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2772/3
18/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 41-45
18/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 260, p. 61
Doc. K. 51-2772/5
18/1/2007   Aanneming na amendering door commissie
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/41 3-82/41 (PDF)
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/41 3-82/41 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/1/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/1/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2024/1 3-2024/1 (PDF)
25/1/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
23/3/2007   Bekendmaking (16288-16289)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/1/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/1/2007 5 24/1/2007
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 20/1/2007 5 24/1/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/1/2007 0 24/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/3/2007 23/3/2007 , blz 16288-16289

Kruispuntbank van de wetgeving