S. 3-2019 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 60, ß 2, vierde lid, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, teneinde de discriminatie op grond van leeftijd wat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht betreft af te schaffen
Joris Van Hauthem   

bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
discriminatie op grond van leeftijd
Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2019/1 3-2019/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/1/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2007   Indiening Doc. 3-2019/1 3-2019/1 (PDF)
18/1/2007   Inoverwegingneming
18/1/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/1/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving