S. 3-2015 Dossierfiche K. 51-2514

Wetsontwerp tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continu´teit
Regering G. Verhofstadt II  

geregistreerd samenwonen
erfenis
vruchtgebruik
alimentatieplicht
erfrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2514/1 Wetsontwerp 29/5/2006
K. 51-2514/2 Amendementen 11/7/2006
K. 51-2514/3 Amendementen 12/7/2006
K. 51-2514/4 Amendement 29/11/2006
K. 51-2514/5 Verslag namens de commissie 4/1/2007
K. 51-2514/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/1/2007
K. 51-2514/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 11/1/2007
K. 51-2514/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/1/2007
3-2015/1 3-2015/1 (PDF) Ontwerp geŰvoceerd door de Senaat 25/1/2007
3-2015/2 3-2015/2 (PDF) Amendementen 7/2/2007
3-2015/3 3-2015/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2007
3-2015/4 3-2015/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2514/1
4/1/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2514/5
11/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 259, p. 28-36 + p. 47-49
11/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-17/o0)
Integraal verslag nr. 259, p. 49-50
Doc. K. 51-2514/8
11/1/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
12/1/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/1/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2015/1 3-2015/1 (PDF)
25/1/2007   Verzending naar commissie: Justitie
8/3/2007   Inschrijving op agenda
15/3/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2015/2 3-2015/2 (PDF)
15/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-11/o12) Hand. 3-208 Hand. 3-208 (PDF)
Doc. 3-2015/4 3-2015/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/1/2007   Verzending naar commissie
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
7/2/2007   Bespreking
14/2/2007   Inschrijving op agenda
14/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
14/2/2007   Aanneming zonder amendering
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (15 stemmen)
Doc. 3-2015/3 3-2015/3 (PDF)
15/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
8/5/2007   Bekendmaking (24928-24930)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/1/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/3/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 7/2/2007, 14/2/2007, 13/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/1/2007 15 29/1/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/1/2007 60 16/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/3/2007 8/5/2007 , blz 24928-24930

Kruispuntbank van de wetgeving