S. 3-2008 Dossierfiche K. 51-2763

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad alsook van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector
Regering G. Verhofstadt II  

elektronische post
interconnectie van systemen
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
televisie met hoge resolutie
machtspositie
toegang tot de markt
censuur
toegang tot de informatie
eerbiediging van het privť-leven
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
nationale uitvoeringsmaatregel
transmissienet
radiouitzending
telecommunicatieregelgeving
universele dienst
toezicht op de communicatie
telecommunicatie
televisie
concurrentie
elektronisch apparaat
telecommunicatiemateriaal
digitale technologie
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
teledistributie
marktliberalisatie
technische norm
informatiemaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2763/1 Wetsontwerp 22/11/2006
K. 51-2763/2 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2763/3 Tekst verbeterd door de commissie 18/12/2006
K. 51-2763/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/2006
3-2008/1 3-2008/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/1/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2763/1
18/12/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2763/2
20/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 255, p. 30
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 257, p. 62
Doc. K. 51-2763/4
21/12/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/12/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/1/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2008/1 3-2008/1 (PDF)
23/1/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
5/4/2007   Bekendmaking (19229-19247)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/12/2006, 21/12/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/1/2007 15 22/1/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/1/2007 0 22/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/3/2007 5/4/2007 , blz 19229-19247

Kruispuntbank van de wetgeving