S. 3-2007 Dossierfiche K. 51-2680

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Regering G. Verhofstadt II  

orgaantransplantatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2680/1 Wetsontwerp 7/9/2006
K. 51-2680/2 Amendementen 14/11/2006
K. 51-2680/3 Amendementen 28/11/2006
K. 51-2680/4 Amendement 5/12/2006
K. 51-2680/5 Verslag namens de commissie 11/12/2006
K. 51-2680/6 Tekst aangenomen door de commissie 11/12/2006
K. 51-2680/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/2006
3-2007/1 3-2007/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 13/1/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/9/2006   Indiening Doc. K. 51-2680/1
11/12/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2680/5
20/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 255, p. 27-30
21/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 257, p. 59
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 257, p. 62
Doc. K. 51-2680/7
21/12/2006   Aanneming na amendering door commissie
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
22/12/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/1/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2007/1 3-2007/1 (PDF)
13/1/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
13/4/2007   Bekendmaking (20409-20410)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/12/2006, 21/12/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/1/2007 5 12/1/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/1/2007 0 12/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2007 13/4/2007 , blz 20409-20410

Kruispuntbank van de wetgeving