S. 3-2006 Dossierfiche K. 51-2750

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft
Regering G. Verhofstadt II  

judiciŽle rechtspraak
hogere rechtspraak
magistraat
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2750/1 Wetsontwerp 1/12/2006
K. 51-2750/2 Verslag namens de commissie 18/12/2006
K. 51-2750/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2006
3-2006/1 3-2006/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/12/2006
3-2006/2 3-2006/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2007
3-2006/3 3-2006/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2750/1
7/12/2006   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 249, p. 8-9
18/12/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2750/2
20/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 254, p. 57-58
20/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o15)
Integraal verslag nr. 255, p. 16
Doc. K. 51-2750/3
20/12/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/12/2006   Overzending Doc. 3-2006/1 3-2006/1 (PDF)
21/12/2006   Verzending naar commissie: Justitie
22/2/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-205 Hand. 3-205 (PDF)
1/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-205 Hand. 3-205 (PDF)
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o7) Hand. 3-205 Hand. 3-205 (PDF)
Doc. 3-2006/3 3-2006/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/12/2006   Verzending naar commissie
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
7/2/2007   Bespreking
7/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
7/2/2007   Aanneming zonder amendering
verbeterde tekst
27/2/2007   Inschrijving op agenda
27/2/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-2006/2 3-2006/2 (PDF)
1/3/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
12/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
27/3/2007   Bekendmaking (16671-16672)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/12/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/3/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 7/2/2007, 27/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/3/2007 27/3/2007 , blz 16671-16672

Kruispuntbank van de wetgeving