S. 3-1999 Dossierfiche K. 51-2758

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot wijziging, wat De Post betreft, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Regering G. Verhofstadt II  

deelneming
postdienst
marktliberalisatie
overheidsbedrijf
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2758/1 Wetsontwerp 17/11/2006
K. 51-2758/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/12/2006
3-1999/1 3-1999/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/1/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2758/1
6/12/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 715
14/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 250, p. 45
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o3)
Integraal verslag nr. 250, p. 53-54
Doc. K. 51-2758/2
14/12/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/1/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1999/1 3-1999/1 (PDF)
16/1/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/1/2007   Bekrachtiging en afkondiging
17/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/2007   Bekendmaking (6509)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/12/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/12/2006 15 15/1/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/12/2006 0 15/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/1/2007 9/2/2007 , blz 6509

Kruispuntbank van de wetgeving