S. 3-1998 Dossierfiche K. 51-2654

Wetsontwerp tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet
Regering G. Verhofstadt II  

jongere
particuliere eigendom
minderjarigheid
sociaal probleem
strafrecht
jeugdcriminaliteit
eigendomsdelict
strafrechtelijke aansprakelijkheid
vandalisme
administratieve sanctie
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2654/1 Wetsontwerp 24/7/2006
K. 51-2654/2 Verslag namens de commissie 7/12/2006
K. 51-2654/3 Tekst verbeterd door de commissie 7/12/2006
K. 51-2654/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/12/2006
3-1998/1 3-1998/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/1/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/7/2006   Indiening Doc. K. 51-2654/1
7/12/2006   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2654/2
14/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 250, p. 41-42
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-3/o0)
Integraal verslag nr. 250, p. 51-52
Doc. K. 51-2654/4
14/12/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/1/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1998/1 3-1998/1 (PDF)
16/1/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/1/2007   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2007   Bekendmaking (8169-8170)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/12/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/12/2006 15 15/1/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/12/2006 0 15/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/1/2007 20/2/2007 , blz 8169-8170

Kruispuntbank van de wetgeving