S. 3-1981 Dossierfiche K. 51-2755

Wetsontwerp betreffende de maritieme beveiliging
Regering G. Verhofstadt II  

terrorisme
vervoer over zee
veiligheidsnorm
veiligheid op zee
boot
koopvaardijvloot
haveninstallatie
openbare veiligheid
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2755/1 Wetsontwerp 17/11/2006
K. 51-2755/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/12/2006
3-1981/1 3-1981/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/1/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2755/1
29/11/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 704
7/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 248, p. 68-70
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 249, p. 13
Doc. K. 51-2755/2
7/12/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/12/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/1/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1981/1 3-1981/1 (PDF)
9/1/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
27/4/2007   Bekendmaking (22499-22506)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/12/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/12/2006 15 8/1/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/12/2006 0 8/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/2/2007 27/4/2007 , blz 22499-22506

Kruispuntbank van de wetgeving