S. 3-1978 Dossierfiche K. 51-2716

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Regering G. Verhofstadt II  

overheidsopdracht voor leveringen
dienstverleningscontract
overheidsopdracht voor werken
overheidscontract
delegatie van bevoegdheid
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2716/1 Wetsontwerp 19/10/2006
K. 51-2716/2 Verslag namens de commissie 27/11/2006
K. 51-2716/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/12/2006
3-1978/1 3-1978/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/12/2006
3-1978/2 3-1978/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/12/2006
3-1978/3 3-1978/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/10/2006   Indiening Doc. K. 51-2716/1
9/11/2006   Urgentieverzoek vanwege de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 240, p. 59-60
27/11/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2715/2
7/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 248, p. 61-62
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 249, p. 11
Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
Doc. K. 51-2716/3
7/12/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/12/2006   Overzending Doc. 3-1978/1 3-1978/1 (PDF)
8/12/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2006   Inschrijving op agenda
21/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-195 Hand. 3-195 (PDF)
21/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-195 Hand. 3-195 (PDF)
21/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o9) Hand. 3-195 Hand. 3-195 (PDF)
Doc. 3-1978/3 3-1978/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/12/2006   Verzending naar commissie
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Stťphanie Anseeuw
13/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
13/12/2006   Aanneming zonder amendering
13/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1978/2 3-1978/2 (PDF)
21/12/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
12/1/2007   Bekrachtiging en afkondiging
15/2/2007   Bekendmaking (7392)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/12/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/1/2007 15/2/2007 , blz 7392

Kruispuntbank van de wetgeving