S. 3-1974 Dossierfiche                  

Activiteitenverslag 2005 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
30/11/2006   Indiening
30/11/2006   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
30/11/2006   Verzending naar commissie
30/11/2006   Inschrijving op agenda
30/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille, Tony Van Parys
30/11/2006   Bespreking
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Bespreking
14/12/2006   Einde van het onderzoek
14/12/2006   Vertrouwen rapporteur
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 30/11/2006, 14/12/2006

Kruispuntbank van de wetgeving