S. 3-1960 Dossierfiche K. 51-2743

Wetsontwerp tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen
Regering G. Verhofstadt II  

notaris
zegelrecht
administratieve formaliteit
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
gerechtsdeurwaarder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2743/1 Wetsontwerp 10/11/2006
K. 51-2743/2 Verslag namens de commissie 29/11/2006
K. 51-2743/3 Tekst verbeterd door de commissie 29/11/2006
K. 51-2743/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/11/2006
3-1960/1 3-1960/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2743/1
29/11/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2743/2
30/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 245, p. 30-35
30/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 246, p. 9-10
Doc. K. 51-2743/4
30/11/2006   Aanneming zonder amendering
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
1/12/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/12/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1960/1 3-1960/1 (PDF)
7/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2006   Bekendmaking (75954-75961)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/12/2006 5 6/12/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 2/12/2006 0 6/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2006 29/12/2006 , blz 75954-75961

Kruispuntbank van de wetgeving