S. 3-1955 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft
Hugo Vandenberghe   

vergoeding
verjaring van de vordering
gerechtelijke achterstand
burgerlijk recht
klacht inzake bestuurlijke geschillen
burgerlijk geding
schadevergoeding
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1955/1 3-1955/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/11/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2006   Indiening Doc. 3-1955/1 3-1955/1 (PDF)
30/11/2006   Inoverwegingneming
30/11/2006   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
30/11/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving