S. 3-195 Dossierfiche K. 51-522

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002
Regering G. Verhofstadt II  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
Costa Rica
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-195/1 3-195/1 (PDF) Wetsontwerp 15/9/2003
3-195/2 3-195/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/11/2003
3-195/3 3-195/3 (PDF) Aanvullend verslag 26/11/2003
K. 51-522/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/11/2003
K. 51-522/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/12/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/9/2003   Indiening Doc. 3-195/1 3-195/1 (PDF)
15/9/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/11/2003   Inschrijving op agenda
27/11/2003   Algemene bespreking Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
27/11/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
27/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/9/2003   Verzending naar commissie
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
4/11/2003   Bespreking
4/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/11/2003   Aanneming zonder amendering
4/11/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-195/2 3-195/2 (PDF)
13/11/2003   Terugzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
26/11/2003   Bespreking
26/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
26/11/2003   Aanneming zonder amendering
26/11/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering
Doc. 3-195/3 3-195/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/11/2003   Overzending Doc. K. 51-522/1
3/12/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 43
18/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 34-35
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 41, p. 78-79
Doc. K. 51-522/2
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
18/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2004   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 26/11/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2003

Kruispuntbank van de wetgeving