S. 3-1943 Dossierfiche K. 51-2726

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt II  

veiligheid op zee
verontreiniging door schepen
luchtverontreiniging
territoriale bevoegdheid
strafsanctie
milieubescherming
verontreiniging door koolwaterstoffen
vervuiling van de zee
nationale uitvoeringsmaatregel
territoriaal recht
zeerecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2726/1 Wetsontwerp 27/10/2006
K. 51-2726/2 Verslag namens de commissie 17/11/2006
K. 51-2726/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/11/2006
3-1943/1 3-1943/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/11/2006
3-1943/2 3-1943/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2007
3-1943/3 3-1943/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
27/10/2006   Indiening Doc. K. 51-2726/1
17/11/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2725/2
23/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 244, p. 40-41
23/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 244, p. 77
Doc. K. 51-2726/3
23/11/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/11/2006   Overzending Doc. 3-1943/1 3-1943/1 (PDF)
24/11/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/1/2007   Inschrijving op agenda
25/1/2007   Algemene bespreking Hand. 3-200 Hand. 3-200 (PDF)
25/1/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-200 Hand. 3-200 (PDF)
25/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-200 Hand. 3-200 (PDF)
Doc. 3-1943/3 3-1943/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/11/2006   Verzending naar commissie
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
17/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/1/2007   Aanneming zonder amendering
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-1943/2 3-1943/2 (PDF)
25/1/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
6/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
16/2/2007   Bekendmaking (7584-7585)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/1/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/1/2007, 24/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/2/2007 16/2/2007, blz 7584-7585