S. 3-1942 Dossierfiche K. 51-2725

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt II  

verontreiniging door schepen
zeerecht
veiligheid op zee
milieubescherming
verontreiniging door koolwaterstoffen
vervuiling van de zee
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2725/1 Wetsontwerp 27/10/2006
K. 51-2725/2 Verslag namens de commissie 17/11/2006
K. 51-2725/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 23/11/2006
3-1942/1 3-1942/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/10/2006   Indiening Doc. K. 51-2725/1
17/11/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2725/2
23/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 244, p. 40-41
23/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 244, p. 77
Doc. K. 51-2725/3
23/11/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1942/1 3-1942/1 (PDF)
12/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
16/2/2007   Bekendmaking (7580-7584)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/11/2006 15 11/12/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/11/2006 0 11/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2006 16/2/2007 , blz 7580-7584

Kruispuntbank van de wetgeving