S. 3-1941 Dossierfiche K. 51-2679

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de oprichting van de ombudsdienst voor de postsector en tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Regering G. Verhofstadt II  

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
bemiddelaar
postdienst
marktliberalisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2679/1 Wetsontwerp 7/9/2006
K. 51-2679/2 Erratum 7/11/2006
K. 51-2679/3 Amendementen 8/11/2006
K. 51-2679/4 Verslag namens de commissie 20/11/2006
K. 51-2679/5 Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2006
K. 51-2679/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/11/2006
3-1941/1 3-1941/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 30/11/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/9/2006   Indiening Doc. K. 51-2679/1
20/11/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2679/4
23/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 244, p. 32-40
23/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 244, p. 76-77
Doc. K. 51-2679/6
23/11/2006   Aanneming na amendering door commissie
26/10/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/38 3-82/38 (PDF)
26/10/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/38 3-82/38 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
24/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/11/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1941/1 3-1941/1 (PDF)
30/11/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/2007   Bekendmaking (2965-2971)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/11/2006 5 29/11/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/11/2006 0 29/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2006 23/1/2007 , blz 2965-2971

Kruispuntbank van de wetgeving