S. 3-1940 Dossierfiche K. 51-2555

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en van de wet op het politieambt
Regering G. Verhofstadt II  

gerechtelijke politie
telefoon- en briefgeheim
lichamelijk gehandicapte
politie
wetenschappelijk onderzoek
personeelsstatuut
integratie van gehandicapten
onderzoeksorganisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2555/1 Wetsontwerp 15/6/2006
K. 51-2555/2 Verslag namens de commissie 21/11/2006
K. 51-2555/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/11/2006
3-1940/1 3-1940/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/6/2006   Indiening Doc. K. 51-2555/1
21/11/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2555/2
23/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 244, p. 28-32
23/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-1/o38)
Integraal verslag nr. 244, p. 75-76
Doc. K. 51-2555/3
23/11/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1940/1 3-1940/1 (PDF)
12/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
22/1/2007   Bekendmaking (2554-2555)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/11/2006 15 11/12/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/11/2006 0 11/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/12/2006 22/1/2007 , blz 2554-2555

Kruispuntbank van de wetgeving