S. 3-1938 Dossierfiche K. 51-2565

Wetsontwerp betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
asielzoeker
vertrouwelijkheid
sociale voorzieningen
lokale financiŽn
OCMW
personeelsbeheer
minderjarigheid
gezondheidsverzorging
rechtsbijstand
buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
steun voor de terugkeer
beroepsdeontologie
sociale integratie
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
sociale bijstand
politiek asiel
huisvesting
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2565/1 Wetsontwerp 16/6/2006
K. 51-2565/2 Amendement 24/10/2006
K. 51-2565/3 Amendementen 7/11/2006
K. 51-2565/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 7/11/2006
K. 51-2565/4 Verslag namens de commissie 20/11/2006
K. 51-2565/5 Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2006
K. 51-2565/6 Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2006
K. 51-2565/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/11/2006
3-1938/1 3-1938/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 12/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/6/2006   Indiening Doc. K. 51-2565/1
20/11/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd, splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2565/4
23/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 244, p. 5-28 + p. 71-75
23/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-16/o8)
Integraal verslag nr. 244, p. 75
Doc. K. 51-2565/8
23/11/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/12/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1938/1 3-1938/1 (PDF)
12/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/1/2007   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2007   Bekendmaking (24027-24040)
7/6/2007   Erratum (30893)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/11/2006 15 11/12/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/11/2006 0 11/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/1/2007 7/5/2007 , blz 24027-24040
Errata
Op 7/6/2007 , blz 30893

Kruispuntbank van de wetgeving