S. 3-1917 Dossierfiche K. 51-2717

Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap
Regering G. Verhofstadt II  

nieuwe technologie
wegvervoer
elektronische bankhandeling
eerbiediging van het privé-leven
tol
technische voorschriften
harmonisatie van de normen
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2717/1 Wetsontwerp 20/10/2006
K. 51-2717/2 Verslag namens de commissie 7/11/2006
K. 51-2717/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/11/2006
3-1917/1 3-1917/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 5/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/10/2006   Indiening Doc. K. 51-2717/1
7/11/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2717/2
16/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 241, p. 60-61
16/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 242, p. 25
Doc. K. 51-2717/3
16/11/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/12/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1917/1 3-1917/1 (PDF)
5/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2006   Bekendmaking (76063-76064)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/11/2006 15 4/12/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/11/2006 0 4/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2006 29/12/2006 , blz 76063-76064

Kruispuntbank van de wetgeving