S. 3-1914 Dossierfiche K. 51-2590

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer
Regering G. Verhofstadt II  

wegverkeer
gedelegeerde wetgeving
besluit
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2590/1 Wetsontwerp 28/6/2006
K. 51-2590/2 Verslag namens de commissie 7/11/2006
K. 51-2590/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/11/2006
3-1914/1 3-1914/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/6/2006   Indiening Doc. K. 51-2590/1
7/11/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2590/2
16/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 241, p. 53-54
16/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-0/o10)
Integraal verslag nr. 242, p. 23-24
Doc. K. 51-2590/3
16/11/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/12/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1914/1 3-1914/1 (PDF)
5/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2007   Bekendmaking (8170-8171)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/11/2006 15 4/12/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/11/2006 0 4/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2006 20/2/2007 , blz 8170-8171

Kruispuntbank van de wetgeving