S. 3-1912 Dossierfiche K. 51-2411

Wetsontwerp betreffende het verbod op de commerciŽle productie van en handel in honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten
Regering G. Verhofstadt II  

invoerbeperking
dierenhuid
huisdier
dierenbescherming
commercialisering
bontverwerkende industrie
beperking van commercialisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2411/1 Wetsontwerp 10/4/2006
K. 51-2411/2 Verslag namens de commissie 7/11/2006
K. 51-2411/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/11/2006
3-1912/1 3-1912/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/4/2006   Indiening Doc. K. 51-2411/1
7/11/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2411/2
16/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 241, p. 42-50
16/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 242, p. 22-23
Doc. K. 51-2411/3
16/11/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/12/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1912/1 3-1912/1 (PDF)
5/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/1/2007   Bekrachtiging en afkondiging
15/3/2007   Bekendmaking (13783-13784)
28/3/2007   Erratum (16956)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/11/2006 15 4/12/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/11/2006 0 4/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/1/2007 15/3/2007 , blz 13783-13784
Errata
Op 28/3/2007 , blz 16956

Kruispuntbank van de wetgeving