S. 3-1899 Dossierfiche K. 51-2676

Wetsontwerp houdende wijziging van de accijnstarieven van bepaalde energieproducten
Regering G. Verhofstadt II  

energieproductie
milieubescherming
stookolie
elektrische energie
accijns
elektrische industrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2676/1 Wetsontwerp 6/9/2006
K. 51-2676/2 Verslag namens de commissie 31/10/2006
K. 51-2676/3 Tekst verbeterd door de commissie 31/10/2006
K. 51-2676/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/11/2006
3-1899/1 3-1899/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/11/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/9/2006   Indiening Doc. K. 51-2676/1
31/10/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2676/2
9/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 240, p. 47-48
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o41)
Integraal verslag nr. 240, p. 66
Doc. K. 51-2676/4
9/11/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/11/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1899/1 3-1899/1 (PDF)
28/11/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2006   Bekendmaking (75953-75954)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/11/2006 15 27/11/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/11/2006 0 27/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/12/2006 29/12/2006 , blz 75953-75954

Kruispuntbank van de wetgeving