S. 3-1898 Dossierfiche K. 51-2616

Wetsontwerp betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders
Regering G. Verhofstadt II  

werknemer
belastingadministratie
administratief beroep
ambtenaar
personeelsstatuut
hypotheek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2616/1 Wetsontwerp 6/7/2006
K. 51-2616/2 Verslag namens de commissie 6/11/2006
K. 51-2616/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/11/2006
3-1898/1 3-1898/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/11/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/7/2006   Indiening Doc. K. 51-2616/1
6/11/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2616/2
9/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 240, p. 46-47
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 240, p. 66
Doc. K. 51-2616/3
9/11/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/11/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1898/1 3-1898/1 (PDF)
28/11/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
27/6/2007   Bekendmaking (34999)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/11/2006 15 27/11/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/11/2006 0 27/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/12/2006 27/6/2007 , blz 34999

Kruispuntbank van de wetgeving