S. 3-1897 Dossierfiche K. 51-2632

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Regering G. Verhofstadt II  

delegatie van bevoegdheid
BTW
administratieve formaliteit
belastingaangifte
belastingadministratie
elektronische overheid
telematica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2632/1 Wetsontwerp 13/7/2006
K. 51-2632/2 Verslag namens de commissie 31/10/2006
K. 51-2632/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/11/2006
3-1897/1 3-1897/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/11/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/7/2006   Indiening Doc. K. 51-2632/1
31/10/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2632/2
9/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 240, p. 44
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 240, p. 65
Doc. K. 51-2632/3
9/11/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/11/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1897/1 3-1897/1 (PDF)
28/11/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2006   Bekendmaking (73766-73767)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/11/2006 15 27/11/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/11/2006 0 27/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/12/2006 22/12/2006 , blz 73766-73767

Kruispuntbank van de wetgeving