S. 3-1896 Dossierfiche K. 51-2692

Wetsontwerp tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Regering G. Verhofstadt II  

dubbele belasting
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
rechtspersoon
belasting van natuurlijke personen
belasting der niet-verblijfhouders
belastingontheffing
Rode Kruis
wetenschappelijk onderzoek
ontwikkelingshulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2692/1 Wetsontwerp 28/9/2006
K. 51-2692/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/11/2006
3-1896/1 3-1896/1 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 28/11/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/9/2006   Indiening Doc. K. 51-2692/1
24/10/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 676
9/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 240, p. 41
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 240, p. 63
Doc. K. 51-2692/2
9/11/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/11/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1896/1 3-1896/1 (PDF)
28/11/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2006   Bekendmaking (73767-73768)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/11/2006 15 27/11/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/11/2006 0 27/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/12/2006 22/12/2006 , blz 73767-73768

Kruispuntbank van de wetgeving