S. 3-1891 Dossierfiche                  

Activiteitenverslag 2003-2007 van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
verslag over de werkzaamheden
gelijke behandeling van man en vrouw
internationaal privaatrecht
huiselijk geweld
conferentie VN
seksueel geweld
gelijkheid van beloning
gelijke behandeling
reclame
bejaarde
Raad van Europa
Afghanistan
rechten van de vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
vrouwenbeweging
positie van de vrouw
VN
Europees Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1891/1 3-1891/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 26/4/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2007   Indiening Doc. 3-1891/1 3-1891/1 (PDF)
26/4/2007   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
26/4/2007   Verzending naar commissie
26/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
26/4/2007   Bespreking
26/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1891/1 3-1891/1 (PDF)
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 26/4/2007

Kruispuntbank van de wetgeving