S. 3-1882 Dossierfiche K. 51-2600

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de verkopers te verbieden telefoonoproepen naar hun naverkoopdienst aan een hogere kost aan te rekenen dan deze van een geografisch nummer
Regering G. Verhofstadt II  

telefoon
misbruikclausule
bescherming van de consument
service
verbintenisrecht
handelsregelingen
communicatietarief
verkoop

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2600/1 Wetsontwerp 5/7/2006
K. 51-2600/2 Amendement 18/10/2006
K. 51-2600/3 Verslag namens de commissie 25/10/2006
K. 51-2600/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/10/2006
K. 51-2600/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/10/2006
3-1882/1 3-1882/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/11/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/7/2006   Indiening Doc. K. 51-2600/1
25/10/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2600/3
26/10/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 239, p. 7-10
26/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 239, p. 14
Doc. K. 51-2600/5
26/10/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/10/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/11/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1882/1 3-1882/1 (PDF)
21/11/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
20/12/2006   Bekendmaking (73221)
27/12/2006   Erratum (74730)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/10/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/11/2006 15 20/11/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/11/2006 0 20/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/12/2006 20/12/2006, blz 73221
Errata
Op 27/12/2006, blz 74730