S. 3-1881 Dossierfiche K. 51-2599

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en tot instelling van een verbod om de prijs van een product of dienst te verhogen omwille van de weigering van de consument via bankdomiciliŽring te betalen of zijn facturen via elektronische post te ontvangen
Regering G. Verhofstadt II  

elektronische post
verbintenisrecht
bankactiviteit
handelsregelingen
facturering
betaling
misbruikclausule
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2599/1 Wetsontwerp 5/7/2006
K. 51-2599/2 Verslag namens de commissie 25/10/2006
K. 51-2599/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/10/2006
3-1881/1 3-1881/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/11/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/7/2006   Indiening Doc. K. 51-2599/1
25/10/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2599/2
26/10/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 239, p. 5-7
26/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 239, p. 13-14
Doc. K. 51-2599/3
26/10/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
27/10/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/11/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1881/1 3-1881/1 (PDF)
21/11/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
20/12/2006   Bekendmaking (73221-73222)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/10/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/11/2006 15 20/11/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/11/2006 0 20/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/12/2006 20/12/2006 , blz 73221-73222

Kruispuntbank van de wetgeving