S. 3-1880 Dossierfiche K. 51-2405

Wetsontwerp betreffende de taalkaders bij het Nationaal Orkest van BelgiŽ en de Koninklijke Muntschouwburg
Regering G. Verhofstadt II  

taalgebruik
muziek
dramatische kunst
nationaliteit
beroep in de kunst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2405/1 Wetsontwerp 6/4/2006
K. 51-2405/2 Verslag namens de commissie 18/10/2006
K. 51-2405/3 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 25/10/2006
K. 51-2405/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/10/2006
3-1880/1 3-1880/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/11/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/4/2006   Indiening Doc. K. 51-2405/1
18/10/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2405/2
26/10/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 239, p. 1-5 + p. 12-13
26/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-11/o1)
Integraal verslag nr. 239, p. 13
Doc. K. 51-2405/4
26/10/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
27/10/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/11/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1880/1 3-1880/1 (PDF)
21/11/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
20/12/2006   Bekendmaking (73219)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/10/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/11/2006 15 20/11/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/11/2006 0 20/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/12/2006 20/12/2006 , blz 73219

Kruispuntbank van de wetgeving