S. 3-1861 Dossierfiche K. 51-2785

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Hof voor het Recht van de Zee, gedaan te New York op 23 mei 1997
Regering G. Verhofstadt II  

diplomatieke onschendbaarheid
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
internationale rechtspraak
rechtstoestand
zeerecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1861/1 3-1861/1 (PDF) Wetsontwerp 18/10/2006
3-1861/2 3-1861/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/11/2006
K. 51-2785/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/12/2006
K. 51-2785/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/10/2006   Indiening Doc. 3-1861/1 3-1861/1 (PDF)
18/10/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/11/2006   Inschrijving op agenda
30/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-191 Hand. 3-191 (PDF)
30/11/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-191 Hand. 3-191 (PDF)
30/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-191 Hand. 3-191 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/10/2006   Verzending naar commissie
7/11/2006   Inschrijving op agenda
7/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
7/11/2006   Bespreking
7/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
7/11/2006   Aanneming zonder amendering
7/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1861/2 3-1861/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/11/2006   Overzending Doc. K. 51-2785/1
6/12/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 714
14/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 250, p. 44-45
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 250, p. 53
Doc. K. 51-2785/2
14/12/2006   Aanneming zonder amendering
14/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
11/5/2007   Bekendmaking (25780-25790)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/11/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 7/11/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/3/2007 11/5/2007, blz 25780-25790