S. 3-1849 Dossierfiche K. 51-2690

Voorstel van resolutie met betrekking tot de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking

Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1849/1 3-1849/1 (PDF) Verslag 26/9/2006
3-1849/3 3-1849/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2007
3-1849/2 3-1849/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2007
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/9/2006   Indiening Doc. 3-1849/1 3-1849/1 (PDF)
26/9/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
26/9/2006   Indiening Doc. 3-1849/1 3-1849/1 (PDF)
26/9/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-16/o1) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
19/4/2007   Mededeling aan ministers
meegedeeld aan de eerste minister aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en aan de minister van Sociale Zaken
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/9/2006   Verzending naar commissie
11/10/2006   Inschrijving op agenda
11/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
11/10/2006   Hoorzitting met mevrouw Trees Dehaene en de heer Jules Messinne
voorzitters van de Nationale Evaluatiecommissie
11/10/2006   Gedachtewisseling
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Bespreking
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
met het oog op het opstellen van een voorstel van resolutie
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o1)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
28/3/2007   Tekst aangenomen Doc. 3-1849/3 3-1849/3 (PDF)
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1849/2 3-1849/2 (PDF)
19/4/2007   Einde behandeling
19/4/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/10/2006, 7/2/2007, 21/3/2007, 28/3/2007, 17/4/2007

Kruispuntbank van de wetgeving