S. 3-1844 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een stelsel van vaste woonplaatskeuze
Marc Van Peel   

asielzoeker
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
politiek asiel
gemeente
domicilie
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1844/1 3-1844/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/9/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/9/2006   Indiening Doc. 3-1844/1 3-1844/1 (PDF)
12/10/2006   Inoverwegingneming
12/10/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/10/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving