S. 3-1842 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen
Patrik Vankrunkelsven    Margriet Hermans   

gezinsuitkering
arbeidsrechtspraak
hoederecht
echtscheiding
betaling
gescheiden persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1842/1 3-1842/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/9/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/9/2006   Indiening Doc. 3-1842/1 3-1842/1 (PDF)
19/10/2006   Inoverwegingneming
19/10/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/10/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving