S. 3-1840 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden
Isabelle Durant    Josy Dubiť   

vereniging
gelijke behandeling van man en vrouw
discriminatie op grond van geslacht
geweld
ambtenaar
vrijheid van vereniging
strafrecht
Unia
rechten van de vrouw
gelijke behandeling
instelling van openbaar nut
rechten van de mens
plichten van de ambtenaar
recht om voor het gerecht te treden
vrijheid van meningsuiting
vrijheid van opinie
positie van de vrouw
eerroof
slachtoffer
emancipatie
verzwarende omstandigheid
Myria
geldboete
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1840/1 3-1840/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/9/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/9/2006   Indiening Doc. 3-1840/1 3-1840/1 (PDF)
12/10/2006   Inoverwegingneming
12/10/2006   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/10/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving