S. 3-1840 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden
Isabelle Durant    Josy Dubiť   

discriminatie op grond van geslacht
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijke behandeling
emancipatie
positie van de vrouw
strafrecht
vrijheid van vereniging
ambtenaar
instelling van openbaar nut
geweld
seksueel geweld
Unia
plichten van de ambtenaar
rechten van de vrouw
rechten van de mens
verzwarende omstandigheid
slachtoffer
recht om voor het gerecht te treden
vereniging
vrijheid van meningsuiting
vrijheid van opinie
eerroof
geldboete
Myria
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1840/1 3-1840/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/9/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/9/2006   Indiening Doc. 3-1840/1 3-1840/1 (PDF)
12/10/2006   Inoverwegingneming
12/10/2006   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/10/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving