S. 3-1831 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19quater in de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, vervangen bij de wet van 1 juli 1964, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden cassatieberoep in te stellen tegen een door de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij genomen beslissing tot invrijheidstelling
Clotilde Nyssens   

rechtsmiddel
openbaar ministerie
voorwaardelijke invrijheidstelling
hogere rechtspraak
sociaal verweer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1831/1 3-1831/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/8/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/8/2006   Indiening Doc. 3-1831/1 3-1831/1 (PDF)
12/10/2006   Inoverwegingneming
12/10/2006   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/10/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving