S. 3-1828 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 373 en 413 van het Wetboek van strafvordering, betreffende de termijn om cassatieberoep in te stellen tegen bepaalde beslissingen
Clotilde Nyssens   

rechtsmiddel
strafprocedure
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1828/1 3-1828/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/8/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/8/2006   Indiening Doc. 3-1828/1 3-1828/1 (PDF)
12/10/2006   Inoverwegingneming
12/10/2006   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/10/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving