S. 3-1824 Dossierfiche K. 51-2724

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering
Regering G. Verhofstadt II  

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
telecommunicatie
politie
persoonlijke gegevens
internet
openbaar ministerie
toegang tot de informatie
eerbiediging van het privé-leven
internetadres
telefoon- en briefgeheim
provider

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1824/1 3-1824/1 (PDF) Wetsontwerp 31/7/2006
3-1824/2 3-1824/2 (PDF) Amendementen 11/10/2006
3-1824/3 3-1824/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/10/2006
3-1824/4 3-1824/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 18/10/2006
K. 51-2724/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/10/2006
K. 51-2724/2 Verslag namens de commissie 8/12/2006
K. 51-2724/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/7/2006   Indiening Doc. 3-1824/1 3-1824/1 (PDF)
31/7/2006   Verzending naar commissie: Justitie
19/10/2006   Inschrijving op agenda
26/10/2006   Algemene bespreking Hand. 3-185 Hand. 3-185 (PDF)
26/10/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-185 Hand. 3-185 (PDF)
26/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-2/o16) Hand. 3-185 Hand. 3-185 (PDF)
  Commissie: Justitie
31/7/2006   Verzending naar commissie
11/10/2006   Inschrijving op agenda
11/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
11/10/2006   Bespreking
18/10/2006   Inschrijving op agenda
18/10/2006   Bespreking
18/10/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o2)
18/10/2006   Aanneming na amendering
18/10/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1824/3 3-1824/3 (PDF)
18/10/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1824/4 3-1824/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/10/2006   Overzending Doc. K. 51-2724/1
8/12/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2724/2
14/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 250, p. 40-41
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-3/o39)
Integraal verslag nr. 250, p. 51
Doc. K. 51-2724/3
14/12/2006   Aanneming zonder amendering
14/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/1/2007   Bekrachtiging en afkondiging
14/3/2007   Bekendmaking (13662-13663)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/10/2006
Commissie: Justitie
Geamendeerd 11/10/2006, 18/10/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/1/2007 14/3/2007 , blz 13662-13663

Kruispuntbank van de wetgeving