S. 3-1820 Dossierfiche K. 51-2798

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Regering G. Verhofstadt II  

ramp door menselijk toedoen
preventie van milieurisico's
burgerbescherming
ongevallenpreventie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
gevaarlijke stof
nationale uitvoeringsmaatregel
industrieel risico
voorraadvorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1820/1 3-1820/1 (PDF) Wetsontwerp 20/7/2006
3-1820/2 3-1820/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/2006
K. 51-2798/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/12/2006
K. 51-2798/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/2/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/7/2006   Indiening Doc. 3-1820/1 3-1820/1 (PDF)
20/7/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/11/2006   Inschrijving op agenda
7/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
7/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o6) Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/7/2006   Verzending naar commissie
21/11/2006   Inschrijving op agenda
21/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde
21/11/2006   Bespreking
21/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
21/11/2006   Aanneming zonder amendering
21/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1820/2 3-1820/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
7/12/2006   Overzending Doc. K. 51-2798/1
7/2/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 768
15/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 266, p. 48-49
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 266
Doc. K. 51-2798/2
15/2/2007   Aanneming zonder amendering
15/2/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2007   Bekendmaking (22123-22143)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/11/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/3/2007 26/4/2007 , blz 22123-22143

Kruispuntbank van de wetgeving