S. 3-1815 Dossierfiche K. 51-2596

Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur
Regering G. Verhofstadt II  

drank
statiegeldheffing op vervuilend product
hergebruik van afvalstoffen
milieuheffing
belastingontheffing
verpakkingsproduct

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2596/1 Wetsontwerp 3/7/2006
3-1815/1 3-1815/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/7/2006
K. 51-2596/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2006
K. 51-2596/2 Verslag namens de commissie 14/7/2006
3-1815/2 3-1815/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2006
3-1815/3 3-1815/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/7/2006   Indiening Doc. K. 51-2596/1
10/7/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2596/2
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 229, p. 56-64
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-18/o31)
Integraal verslag nr. 230, p. 87-88
Doc. K. 51-2596/3
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
6/7/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/37 3-82/37 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
6/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/7/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1815/1 3-1815/1 (PDF)
13/7/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-178 Hand. 3-178 (PDF)
14/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-24/o0) Hand. 3-179 Hand. 3-179 (PDF)
Doc. 3-1815/3 3-1815/3 (PDF)
14/7/2006   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/7/2006   Verzending naar commissie
14/7/2006   Inschrijving op agenda
14/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Flor Koninckx
14/7/2006   Bespreking
14/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
14/7/2006   Aanneming zonder amendering
14/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1815/2 3-1815/2 (PDF)
14/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/2006   Bekendmaking (38608-38609)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 14/7/2006 60 18/12/2006
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/7/2006 5 13/10/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/7/2006 15 23/10/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 14/7/2006 15 23/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2006 7/8/2006 , blz 38608-38609

Kruispuntbank van de wetgeving