S. 3-1813 Dossierfiche K. 51-2641

Wetsontwerp houdende oprichting van kamers van eerste aanleg en kamers van beroep bij de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV
Regering G. Verhofstadt II  

organisatie van de gezondheid
ziekteverzekering
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
rechtsmiddel
klacht inzake bestuurlijke geschillen
sociale rechtspraak
programmawet
administratieve rechtspraak
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2641/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2006
3-1813/1 3-1813/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/7/2006
3-1813/2 3-1813/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/11/2006
3-1813/3 3-1813/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/11/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/7/2006   Splitsing Doc. K. 51-2594/3
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 1-63 + p. 80-87
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-9/o38)
Integraal verslag nr. 230, p. 80
Doc. K. 51-2641/1
13/7/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/7/2006   Overzending Doc. 3-1813/1 3-1813/1 (PDF)
13/7/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
9/11/2006   Inschrijving op agenda
16/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-188 Hand. 3-188 (PDF)
16/11/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-188 Hand. 3-188 (PDF)
16/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o2) Hand. 3-188 Hand. 3-188 (PDF)
Doc. 3-1813/3 3-1813/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/7/2006   Verzending naar commissie
18/10/2006   Inschrijving op agenda
18/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke, Olga Zrihen
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
24/10/2006   Aanneming zonder amendering
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1813/2 3-1813/2 (PDF)
16/11/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
14/2/2007   Bekendmaking (7211-7213)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/11/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/10/2006, 24/10/2006, 8/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2006 14/2/2007 , blz 7211-7213

Kruispuntbank van de wetgeving