S. 3-1810 Dossierfiche K. 51-2534

Wetsontwerp betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
Regering G. Verhofstadt II  

aanvullend pensioen
particuliere verzekering
Financial Services and Markets Authority
Europese Economische Ruimte
pensioenregeling
bedrijfsbeheer
verzekeringsmaatschappij
levensverzekering
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2534/1 Wetsontwerp 8/6/2006
K. 51-2534/2 Amendementen 21/6/2006
K. 51-2534/3 Amendementen 4/7/2006
K. 51-2534/4 Amendementen 12/7/2006
K. 51-2534/5 Verslag namens de commissie 13/7/2006
K. 51-2534/6 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/2006
K. 51-2534/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2006
3-1810/1 3-1810/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 24/10/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/6/2006   Indiening Doc. K. 51-2534/1
13/7/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2534/5
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 229, p. 35-37 + p. 40-47
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o4)
Integraal verslag nr. 230, p. 78-79
Doc. K. 51-2534/7
13/7/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/10/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1810/1 3-1810/1 (PDF)
24/10/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/10/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/10/2006   Bekrachtiging en afkondiging
10/11/2006   Bekendmaking (60162-60210)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/7/2006 15 23/10/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/7/2006 0 23/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/10/2006 10/11/2006 , blz 60162-60210

Kruispuntbank van de wetgeving