S. 3-1809 Dossierfiche K. 51-2498

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 februari 1954 betreffende de bescherming van de blindenstok en tot opheffing van de wet van 4 juli 1991 tot bescherming van de slechtzienden en erkenning van de "gele stok"
Regering G. Verhofstadt II  

lichamelijk gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2498/1 Wetsontwerp 18/5/2006
K. 51-2498/2 Verslag namens de commissie 3/7/2006
K. 51-2498/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2006
3-1809/1 3-1809/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/10/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2498/1
3/7/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2498/2
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 229, p. 30-35
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 230, p. 78
Doc. K. 51-2498/3
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/10/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1809/1 3-1809/1 (PDF)
25/10/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/10/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/11/2006   Bekrachtiging en afkondiging
15/12/2006   Bekendmaking (72155-72156)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/10/2006 15 24/10/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/10/2006 0 24/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/11/2006 15/12/2006 , blz 72155-72156

Kruispuntbank van de wetgeving