S. 3-1801 Dossierfiche K. 51-2486

Wetsontwerp betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
Regering G. Verhofstadt II  

detailhandel
openingstijd van een winkel
wekelijkse rusttijd

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2486/1 Wetsontwerp 16/5/2006
K. 51-2486/2 Amendement 7/6/2006
K. 51-2486/3 Amendement 16/6/2006
K. 51-2486/4 Amendementen 26/6/2006
K. 51-2486/5 Verslag namens de commissie 3/7/2006
K. 51-2486/6 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 6/7/2006
K. 51-2486/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1801/1 3-1801/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/10/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2486/1
3/7/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2486/5
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 225, p. 1-30 + p. 48-49
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o47)
Integraal verslag nr. 225, p. 49-50
Doc. K. 51-2486/7
6/7/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/10/2006   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-1801/1 3-1801/1 (PDF)
18/10/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/10/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/11/2006   Bekrachtiging en afkondiging
19/12/2006   Bekendmaking (72879-72883)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2006 15 17/10/2006
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 8/7/2006 0 17/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/11/2006 19/12/2006 , blz 72879-72883

Kruispuntbank van de wetgeving